diumenge, 31 de maig de 2015

Les regles de la vida no existeixen però donen fàstic/ Las reglas de la vida no existen pero dan asco

Com si foren els més savis de tots, com si tots tinguessin la raó m'han dit com he de ser i que he de ser . M'han dit que he de gaudir del present i no pensar en el demà, i m'han dit que he de tindre clar que vull ser en un futur. M'han dit que no és bo recordar el passat i m'han dit que he de tindre clar d'on vinc per saber on vaig. M'han dit que la societat dóna fàstic i m'han dit el trist que és viure sense amics. M'han dit que he de tindre clar que em defineix i m'han dit que les etiquetes són una obra per a les persones insegures. M'han dit ...m'han dit... Però mai m'han demostrat. Perquè la majoria de cops, les persones que t'ho diuen són les que més haurien de callar.


Les persones majors intenten il·luminar-te amb tota la seva saviesa com si totes les savieses fossin iguals, com si una forma de veure la vida pugui ser més correcta que una altra, i a sobre , ella, una miserable formiga comparada amb la immensitat de la història, pot decidir que la seva forma de veure les coses és la millor.
Ella , que és la intel·ligent, major i respectable i ho crida per els carrers em dirà que és de dèbils posar-se etiquetes.
☺️(😔)

Les persones intenten fer-te veure com de bones són, et diuen que sempre estaran allí per ajudar-te... i eixes són les persones que et diuen que has de gaudir del present i no pensar en el demà.
...
I sí, jo també sóc així. Sóc una d'eixes persones que veu els infinits en el present, però que no entén com una persona pot dir que s'estimarà a una altra o alguna cosa per sempre.
Oh infinity
Els adults es fiquen nerviosos quan no vols acceptar que tenen la raó, perquè es suposa que tu has d'estar-hi sempre d'acord. No tens opinió i no pots discutir res... Però després de tot, he sentit a molts adults. He sentit a molts adults dir com odien la societat, he sentit les ganes que tenen de marxar a una altra ciutat i abandonar-ho tot, i tot i que jo a cops també tinc ganes de anar-me'n , sé que no és bo estar sola ni acompanyada , sé que la societat no és bona ni dolenta. Simplement és el que és. I no se l'hi poden posat etiquetes. Perquè les etiquetes són de dèbils. I la societat és forta.
Després em preguntaran com puc canviar d'opinió tan ràpid, i com volen que no ho faja si el món sencer és una maleïda paradoxa.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Como si fueran los más sabios de todos, como si todos tuvieran la razón me han dicho como debo ser y que debo ser. Me han dicho que tengo que disfrutar del presente y no pensar en el mañana, y me han dicho que tengo que tener claro que quiero ser en un futuro. Me han dicho que no es bueno recordar el pasado y me han dicho que tengo que tener claro de donde vengo para saber dónde voy. Me han dicho que la sociedad da asco y me han dicho lo triste que es vivir sin amigos. Me han dicho que tengo que tener claro que me define y me han dicho que las etiquetas son una obra para las personas inseguras. Me han dicho ... me han dicho ... Pero nunca me han demostrado. Porque la mayoría de veces, las personas que te lo dicen son las que más deberían callar.


Las personas mayores intentan iluminarte  con toda su sabiduría como si todas las sabidurías fueran iguales, como si una forma de ver la vida pueda ser más correcta que otra, y encima, ella, una miserable hormiga comparada con la inmensidad de la historia, puede decidir que su forma de ver las cosas es la mejor.
Ella, que es la inteligente, mayor y respetable y lo dice por las calles me dirá que es de débiles ponerse etiquetas.

☺️(😔)
Las personas intentan hacerte ver lo buenas que son, te dicen que siempre estarán allí para ayudarte ... y esas son las personas que te dicen que tienes que disfrutar del presente y no pensar en el mañana.
...

Y sí, yo también soy así. Soy una de esas personas que ve los infinitos en el presente, pero que no entiende cómo una persona puede decir que querrá a otra o a algo para siempre.
Oh infinity
Los adultos se ponen nerviosos cuando no quieres aceptar que tienen la razón, porque se supone que tú tienes que estar siempre de acuerdo. No tienes opinión y no puedes discutir nada ... Pero después de todo, he oído a muchos adultos. He oído a muchos adultos decir cómo odian la sociedad, he oído las ganas que tienen de irse a otra ciudad y abandonarlo todo y aunque yo a veces también tengo ganas de irme, sé que no es bueno estar sola ni acompañada, sé que la sociedad no es buena ni mala. Simplemente es lo que es. Y no se le pueden poner etiquetas. Porque las etiquetas son para débiles. Y la sociedad es fuerte.

Después me preguntaràn cómo puedo cambiar de opinión tan rápido, y como quieren que no lo haga si el mundo entero es una maldita paradoja.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada